อุปกรณ์สำหรับช่วยกระจายแรงกดทับ

   สวัสดีครับ วันนี้อยากมาแนะนำผู้อ่านให้รู้จักอุปกรณ์ช่วยกระจายแรงกดทับที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งมีคุณลักษณะ และการใช้งานที่แตกต่างกันครับ  

       

 1. ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
  • Alternate Support Area (แรงต่อพื้นที่ต่อหนึ่งพื้นที่แต่ละการพองยุบจะสูง  แต่แรงต่อพื้นที่ต่อหนึ่งช่วงเวลาที่ครอบคลุมการพองยุบหลายครั้งจะต่ำ เนื่องจากจะมีการสลับการพองยุบ เพื่อช่วยลดแรงกดทับต่อ 1 หน่วยพื้นที่) 
  • ไม่มีระบบระบายอากาศ Low Air Loss ช่วยลดความชื้นและความร้อน เนื่องจากที่นอนลมจะเป็นพลาสติกปิด
  • มีการทำงานสลับ
  • ถ้าหากรอนรั่วจะต้องใช้วิธีปะ ไม่สามารถเปลี่ยนลอนได้
  • ถ้าหากเครื่องปั๊มตันหรือเสีย จะต้องส่งซ่อม
 2. ที่นอนลมแบบลอน 2-Cell Alternate (Dual-Cell)
  • Alternate Support Area 
  • ไม่มีระบบระบายอากาศ Low Air Loss ช่วยลดความชื้นและความร้อน เนื่องจากที่นอนลมจะเป็นพลาสติกปิด
  • ไม่มี CPR Valve สำหรับระบายลมฉุกเฉิน
  • มีการทำงานสลับ 2 Cell Alternate (Dual Cell Alternate) 
  • ถ้าหากรอนรั่วสามารถเปลี่ยนลอนได้
  • ถ้าหากเครื่องปั๊มตันหรือเสีย จะต้องส่งซ่อม
 3. ที่นอนลมแบบลอน 3-Cell Alternate (Tri-Cell)
  • Alternate Support Area
  • มีระบบระบายอากาศ Low Air Loss ช่วยลดความชื้นและความร้อน เนื่องจากที่นอนลมจะเป็นพลาสติกปิด
  • มี CPR Valve สำหรับระบายลมฉุกเฉิน
  • มีการทำงานสลับ 3 Cell Alternateกระจายแรงได้ดียิ่งขึ้น เนื้องจากพื้นที่สัมผัสต่อหนึ่งหน่วยเวลามีมากกว่าแบบ 2-cell alternate (พอง 2 ยุบ 1 เทียบกับ พอง1ยุบ1 คำนวณพื้นที่สัมผัสคร่าวๆคือ 2/3 = 0.67 เทียบกับ 1/2 = 0.5)
  • ถ้าหากรอนรั่วสามารถเปลี่ยนลอนได้
  • ถ้าหากเครื่องปั๊มตันหรือเสีย จะต้องส่งซ่อม
 4. ที่นอนโฟมสำหรับกระจายแรงกดทับ
  • Static Support Area (แรงต่อพื้นที่ต่อหนึ่งพื้นที่จะต่ำ ไม่ต้องใช้การพองยุบกระจายแรง)
  • ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ในการออกแบบชั้นโฟมที่มีความหนาแตกต่างกัน
  • ใช้เทคโทคโนโลยีการตัดและประกอบที่ช่วยให้กระจายแรงกดทับได้ดีที่สุด
  • ไม่มีปัญหาด้านลอนรั่ว
  • ไม่มีปัญหาด้านปั๊มตัน กระบอกสูบเสีย หรือสายรั่ว 
  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
  • ไม่ต้องมีที่นอนลมสำรอง รวมเป็น 2 เครื่อง
 5. เบาะรองนั่งแบบลม
  • เบาะรองนั่งแบบช่วยกระจายแรงเบื้องต้น
  • จำนวน cell น้อยกว่าแบบ professional จึงกระจายแรงได้ต่ำกว่า
  • มีช่องลมที่เชื่อมต่อกันทุก cell ช่วยให้ลมไหลไปรับกับกับ ด้านที่มี pressure สูงกว่า เพื่อสุดท้ายถัว pressure ให้เท่ากัน
  • มีร่องระหว่าง cell ช่วยระบายอากาศ
  • ช่วยในเชิงป้องกัน
  • สามารถใช้บนเก้าอี้ และรถเข็นที่ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่นาน
 6. เบาะรองนั่งแบบลมแบบจัดท่าผู้ป่วยได้
  • เบาะรองนั่งแบบช่วยกระจายแรงเบื้องต้น
  • จำนวน cell มีเยอะ
  • แต่ละ cell มีการออกแบบให้มีครีบ เพื่อรับแรงบิดหากมีการขยับ ช่วยลดแรงเฉือน ระหว่างผู้ป่วยกับที่นั่ง
  • มีร่องระหว่าง cell ช่วยระบายอากาศ
  • มีช่องลมที่เชื่อมต่อกันทุก cell ช่วยให้ลมไหลไปรับกับกับ ด้านที่มี pressure สูงกว่า เพื่อสุดท้ายถัว pressure ให้เท่ากัน
  • สามารถใช้บนเก้าอี้ และรถเข็นที่ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่นาน
  • มีวา์ลวล๊อกการไหลของลมเพื่อจัดท่าของผู้ป่วย ที่ไม่สามารถทรงตัวได้ เช่น ล๊อกท่าให้เอียงไปทางซ้าย หากผู้ป่วยเอนขวา